Wie ben ik

Ik ben Maarten Eisma. Ik werk als universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen op de afdeling Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Ik begon mijn carrière in 2009 als promovendus op een project over de rol van rumineren in rouw geleid door professor Margaret Stroebe. Dit mondde in 2015 uit in een proefschrift getiteld: ‘Rumination after bereavement: Assessment, working mechanisms and intervention’. Een voor hulpverleners geschreven Engelstalig overzicht over het onderwerp rumineren na verlies inclusief de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift vindt u hier.

Ik doe inmiddels ongeveer 10 jaar onderzoek naar verliesverwerking. Ik weet uit ervaring dat iedereen in zijn leven te maken krijgt met verlies en dat reacties op deze gebeurtenissen heel verschillend kunnen zijn. Ik houd mij bezig met vragen als: Hoe komt het dat een persoon na een verlies na verloop van tijd de draad weer oppakt en een ander persoon ernstige en aanhoudende emotionele problemen ervaart? Hoe gaan nabestaanden om met hun gevoelens en gedachten en wat helpt bij het verwerken van een verlies? En hoe kunnen we mensen helpen die aanhoudende rouwklachten ervaren? Ik probeer door mijn werk een directe bijdrage te leveren aan een beter begrip van rouw en de ontwikkeling van effectieve psychologische behandelingen voor nabestaanden die vastlopen in hun rouwproces.

Maarten Eisma
Maarten Eisma