Huidig onderzoek

Welkom op de website Onderzoek Rouw. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onderzoek waaraan u via deze website kunt deelnemen. 

Achtergrond

Verlies hoort bij het leven. Hoewel de dood van een dierbare een normale menselijke ervaring is, gaat het vaak gepaard met hevige emotionele reacties. Nabestaanden ervaren dit soort reacties in meer of mindere mate.  Een minderheid ontwikkelt ernstige en langdurige rouw. 

Theorie├źn veronderstellen dat langdurige rouw in stand wordt gehouden doordat nabestaanden bepaalde zaken omtrent het verlies uit de weg gaan, waardoor de acceptatie van het verlies wordt bemoeilijkt. Tijdens psychologische behandelingen worden mensen met langdurige rouw daarom blootgesteld aan vermeden kenmerken van het verlies, zoals negatieve herinneringen aan het overlijden. 

Ondanks de bewezen effectiviteit van deze behandeling, is de rol van vermijding na verlies nog niet helemaal duidelijk. Sommige studies vinden bijvoorbeeld dat vermijding juist leidt tot een vermindering van rouwklachten. Daarnaast lijkt langdurige rouw zelf juist gekenmerkt te worden door toenaderingsgedrag naar het verlies. Nabestaanden denken bijvoorbeeld veel na over de oorzaken van het verlies of verlangen sterk naar de overleden dierbare.  

In mijn door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gesteunde Veni onderzoek  probeer ik te verhelderen in hoeverre toenadering en vermijding omtrent het verlies samen voorkomen en hoe dit samenhangt met het beloop van een rouwproces. Dit biedt mogelijk aanwijzingen om psychologische behandelingen voor langdurige rouw te verbeteren.

Huidig onderzoek

Op dit moment werven wij (even) niet voor dit onderzoek. We ontwerpen op dit moment een nieuwe studie over dit onderwerp.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens