Andere projecten

Op dit moment ben ik betrokken bij meerdere nationale en internationale onderzoeksprojecten. Binnen Nederland lever ik bijvoorbeeld een bijdrage aan het TRAFVIC project, gefinancierd door Fonds Slachtofferhulp, waarbinnen de psychische klachten en hulpbehoeften van nabestaanden van verkeersongevallen in kaart worden gebracht en online en psychologische hulp voor deze groep nabestaanden op effectiviteit wordt onderzocht. Zie rouwnaverkeersongeval.nl

Ik werk ook samen met een landelijke geestelijke gezondheidsorganisatie PsyNed; wij proberen door middel van grootschalige dataverzameling te verhelderen hoe je langdurige rouw het beste kunt meten. Mijn hoofdonderzoek, waarvoor de website Onderzoek Rouw in leven is geroepen, is mijn Veni-onderzoek gesteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Lees meer informatie over dit project en het laatste nieuws.